Skip to main content

Browsing by Author Zhang, Shou-Wu

Showing results 1 to 4 of 4
Publication DateArticle TitleAuthor(s)
Apr-2017The arithmetic Hodge index theorem for adelic line bundlesYuan, Xinyi; Zhang, Shou-Wu
Aug-2017GENUS PERIODS, GENUS POINTS AND CONGRUENT NUMBER PROBLEMTian, Ye; Yuan, Xinyi; Zhang, Shou-Wu
2018On the averaged Colmez conjectureYuan, Xinyi; Zhang, Shou-Wu
15-Mar-2018A p-ADIC WALDSPURGER FORMULALiu, Yifeng; Zhang, Shou-Wu; Zhang, Wei