Skip to main content

Browsing by Author Liu, Feng

Showing results 1 to 4 of 4
Publication DateArticle TitleAuthor(s)
Mar-2012Dynamically managed data for CPU-GPU architecturesJablin, Thomas B; Jablin, James A; Prabhu, Prakash; Liu, Feng; August, David I
22-Mar-2016Engineering Electronic Structure of a Two-Dimensional Topological Insulator Bi(111) Bilayer on Sb Nanofilms by Quantum Confinement EffectBian, Guang; Wang, Zhengfei; Wang, Xiao-Xiong; Xu, Caizhi; Xu, SuYang; et al
2-Jun-2014Maternal Origins of Developmental ReproducibilityPetkova, Mariela D; Little, Shawn C; Liu, Feng; Gregor, Thomas
Nov-2011A survey of the practice of computational sciencePrabhu, Prakash; Jablin, Thomas B; Raman, Arun; Zhang, Yun; Huang, Jialu; et al