Skip to main content

Browsing by Author Jian, Ruiqi

Showing results 1 to 2 of 2
Publication DateArticle TitleAuthor(s)
11-Oct-2017Genetic effects on gene expression across human tissuesAguet, Fran├žois; Brown, Andrew A.; Castel, Stephane E.; Davis, Joe R.; He, Yuan; et al
Oct-2020A Quantitative Proteome Map of the Human Body.Jiang, Lihua; Wang, Meng; Lin, Shin; Jian, Ruiqi; Li, Xiao; et al